Kulturskolan

Från och med 2016 erbjuder Åtvidaberg kulturskola i kommunal regi. Vårt uppdrag från politikerna är att skapa en kulturskola för alla med ett brett kulturutbud.

Vision

Forskning och erfarenhet visar att musik och kultur spelar en viktig roll för social och kulturell utveckling, mångfald och för det livslånga lärandet. Därför ser vi inom barn- och utbildningsförvaltningen vikten av en kulturskola med något för alla.

Med kulturen som medel är vår vision att ge barn och ungdomar i Åtvidabergs kommuns grundskola

 • möjlighet att stärka sin självkänsla
 • hitta glädje i det egna skapandet
 • möjlighet att vidga uttrycksförmågan
 • fler ingångar till lustfyllt lärande
 • en meningsfull fritid
 • en kreativ mötesplats för alla
 • möjlighet till samarbete över kulturområdena

Vi vill att Kulturskolan ska vara en plats där Åtvidabergs unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utvecklas på bästa sätt. Detta sker i samspel mellan upplevelser, utbildande program, eget skapande och möten med andra ungdomar och kulturer.

Värdegrund

Vi vill att varje elev ska trivas hos oss. Vår tanke är att planera all undervisning och andra aktiviteter tillsammans med eleverna. Som elev hos oss önskar vi att du känner

 • Jag kan! Du ska uppleva att du utvecklas och lär dig inom ditt ämne oavsett vilken nivå du är på.
 • Jag har roligt! Lust och glädje är viktigt att känna. Det höjer motivation och kreativiteten och det är då vi lär sig bäst. Och vi mår bra när vi trivs och har kul.
 • Jag är viktig! Alla har något att tillföra helheten. Att bli sedd och bekräftad stärker identiteten.
 • Jag är delaktig! I samspelet med andra tränar vi på samarbeten och samverkan och utvecklas både enskilt och i grupp.
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-04

Kontakt

Åsa Strömberg

Rektor 
0120-831 43 asa.stromberg@atvidaberg.se 

Kulturskolans kontor
0120-835 75
kulturskolan@atvidaberg.se

Maria Gullqvist
Verksamhetsledare
070-318 35 75
maria.k.gullqvist@atvidaberg.se

Adress

Gamla torget 1B
597 30 Åtvidaberg

Kurser och anmälan

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se