Klagomålshantering för barn- och utbildningsverksamheten i Åtvidabergs kommun

För elever och vårdnadshavare

Dina synpunkter på vår verksamhet är viktig för oss i vårt kvalitetsarbete.

Enligt skollagens 4 kap, 8§, och 25 kap 8§, skall en huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen och annan pedagogisk verksamhet.

Mer infomation om vad du kan kräva av skolan finns på skolverkets och skolinspektionens hemsida.

www.skolverket.se

www.skolinspektionen.se

Hur gör jag en klagomålsanmälan till Åtvidabergs kommun?

1. Prata helst först med ansvarig personal. Rör ditt klagomål skolverksamheten så är det lämpligt att först ta kontakt med läraren och vid behov rektor.

2. Öppna vårt webbformulär för klagomålshantering genom att klicka på denna länk. Öppnas i ett nytt fönster/flik.

3. Fyll i formuläret och klicka på skicka-knappen så sänds dina synpunkter som ett epost-meddelande till Barn- och utbildningsförvaltningen där det registreras och diarieförs.

4. Ditt meddelande skickas sedan vidare till den rektor eller den förskolechef som ansvarar för den verksamhet som du har synpunkter på. Om ditt meddelande berör kommunen eller huvudmannen så skickas det vidare till Barn- och utbildningschefen.

5. Om du istället önskar en papperskopia av formuläret att fylla i för hand, kan du antingen vända dig till berörd skol- eller förskoleenhet, eller kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen.

Ärendehantering

Du får först ett meddelande att din klagomålsanmälan är mottagen av registrator på Barn- och utbildningsförvaltningen. Sedan får du även en bekräftelse att din anmälan nått ansvarig rektor eller förskolechef, dvs den person som kommer att ansvara för utredningen. Det kan vara så att utredaren har behov av att komma i kontakt med dig för att få kompletterande uppgifter. När utredningen är klar kommer du att få en skriftlig kopia på sammanfattningen och de eventuella åtgärder som kommer att vidtagas. Med denna kopia kommer även en besvärshänvisning som berättar vad du kan göra om du inte är nöjd med det svar du fått.​


Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-24

Kontakt

Hans Grimsell
Barn- och utbildningschef
0120-833 09
hans.grimsell@atvidaberg.se

Klagomålshantering

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se