Grundsärskola

Elever som har en utvecklingsstörning har rätt att få sin utbildning i särskolan. Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskola och träningsskola.

I Åtvidaberg finns grundsärskolan på Alléskolan med ca 25 elever. Klasserna är små och har tillgång till fler vuxna per elev än övriga klasser på skolan.Grundsärskolan har en egen läroplan med egna kursplaner och omfattar år 1-9. Särskolans och träningsskolans kursplaner skiljer sig åt. I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Det finns även elever som läser efter särskolans kursplan men går inkluderade i en grundskoleklass. Se grundsärskolan läroplan.

Här finns vi

Hela särskolan finns i F-huset och omfattar fyra klasser. Klass f-1, 2-3, 4-6 och 7-9. I samma byggnad går fyra klasser i grundskolan årskurs 6. I F-huset finns också skolans fritidshem.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-02-20

Kontakt

Rektor
Jenny Enerby
0120-833 49
jenny.enerby@atvidaberg.se

Biträdande rektor
Anna-Klara Tålegård
0120-830 14
anna-klara.talegard@atvidaberg.se

Skolassistent
Madeleine Karlsson
0120-833 11
madeleine.karlsson@atvidaberg.se

Kurator
Anna-Klara Tålegård
0120-833 35
anna-klara.talegard@atvidaberg.se

Studie- och yrkesvägledare
Maria Nord
0120-833 22
maria.nord@atvidaberg.se

Adress
Adelsnäsvägen 15
597 41 Åtvidaberg

Dokument

Matsedel 

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se