Centralskolans trygghetsvision

På Centralskolan skall alla barn och vuxna
känna trygghet, glädje och
tillit till varandra.
Här skall det därför råda ett öppet och tillåtande klimat, där alla
respekterar varandra.
På Centralskolan skall alla barn
vara "alla vuxnas” barn.

På Centralskolan arbetar all personal aktivt för att varje dag skall vara en trygg dag för alla elever, oavsett om de är i klassrummet, i idrottssalen, ute på rast eller på fritidshemmet.
Vi lägger stor vikt vid ett förebyggande trygghetsarbete som leds och drivs av vår trygghetsgrupp.
Detta arbete består bland annat av;

  • värdegrunds/samarbetsövningarmed eleverna varje månad

  • temadag i blandade elevgrupper en gång/termin där all personal samverkar kring aktivitetern

  • kontinuerlig styrd fadderverksamhet mellan klasser i årskurserna F-2 samt 1-3

  • trygghetsenkät som genomförs en gång/termin med alla elever

  • styrd rastvaktsverksamhet där alla rastvakter bär reflexvästar

  • studiedagar med värderingsövningar för personalen i syfte att få till en gemensam värdegrund och syn på vad trygghet på skolan skall innebära

  • gemensamma trivselregler som elever och föräldrar godkänner och som personalen går igenom inför varje läsår

Trygghetsplanen beskriver hur vi systematiskt arbetar med trygghet på skolan.
Där klargörs så väl personalens som elevernas mål och ansvar inom detta område.
I trygghetsplanenWord finns även handlingsplaner för hantering av olika typer av kränkande behandling.
Trygghetsgruppen svarar för det förebyggande arbetet samt hantering av större konflikter om/när sådana uppstår.
De utvärderar även trygghetsenkäternas resultat och prioriterar utifrån detta kommande läsårs utvecklingsmål som beskrivs i trygghetsplanen.

Publicerad av: Daniel Norrman   
Senast ändrad: 2013-11-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se