Centralskolans fritidshem

Fritidshemmet ska komplettera skolundervisningen och förstärka eleverna i deras strävan mot kunskaper och färdigheter samt personlig och social utveckling.

Vår målsättning är att barn och föräldrar ska känna trygghet i och med vår verksamhet.

Vi erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen.

Vi förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Vi anser att leken är det mest naturliga sättet för barn att lära sig saker och träna det sociala samspelet.

Vi strävar efter en god balans mellan fri och styrd verksamhet.

Centralskolans fritidshem består av fyra arbetslag uppdelade på nio avdelningar.

Avdelningarna består av barn från förskoleklass-år 2 samt storfritids som har åk 3. 

Våra avdelningar

Skattkistan:
Personal: Eva Munter Cabreira och Karin Thornberg.

Piraten
Personal: Robin Swärdh och Benny Jönsson

Diamanten
Personal: Sylvia Aronsson och Camilla Bengtsson.

Pärlan
Personal: Monica Hallberg, Pernilla Persson, Alyaa Salman Rudaini

Korallen
Personal: Åse Niskala, Daniel Norrman och Eva Karlsson

Snäckan
Personal: Linda Lindqvist, Micael Thor och Marie Hallberg

Sjöhästen
Personal: Anna Åbergh och Henrik Nilsson

Skolskjutsfritids
Personal: Kristina Leman

Storfritids Allé  (åk 3)
Personal: Fredrika Olsson, Harriet Andersson, Pelle Österström.
Malin Yngvesson och Maria Nilsson

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-11

Kontakt

Fritidshem
Korallen
0120-832 45
0730-220 668
central.korallen@atvidaberg.se

Pärlan
0120-832 46
0702-417 877
central.parlan@atvidaberg.se

Diamanten
070-36 83 126
central.diamanten@atvidaberg.se

Skattkistan
0702-836 386
central.skattkistan@atvidaberg.se

Sjöhästen                                 0702 - 485 303 central.sjohasten@atvidaberg.se

Snäckan                                 0120 - 832 65                        0761 - 253 224 central.snackan@atvidaberg.se

Piraten: 0705 - 983 316 central.piraten@atvidaberg.se

Taxifrita                                     0708 - 307984

Storfrita Allé (åk 3)               
0702-671303
alleskolan.fritidshem@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se