Centralskolans föräldraråd

Föräldrarådet på Centralskolan fungerar som ett informations- och diskussionsforum där rektor, personal och föräldrar kan samråda kring större, mer skolövergripande frågor.
Syftet och ambitionen är att vi skall få med även föräldrars syn på vad som är viktigt för barnen i deras verksamheter här på skolan.

Föräldrarådet träffas minst en gång per termin och alla klasser på skolan representeras av en förälder.
Minnesanteckningarna från mötena kommer att läggas ut på skolans hemsida under denna flik.

Senaste protokollet från 16-10-26 finns härWord.

Publicerad av: Daniel Norrman   
Senast ändrad: 2017-03-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se