Föräldrainformation

Under läsåret 2016/2017 börjar skoldagen klockan 8.20 för samtliga elever. Skoldagen slutar enligt följade för respektive årskurs:

F-klass - kl.13.00 (mån - fre)
Åk 1 - kl.13.15 (mån - fre)
Åk 2 - kl. 13.40 (mån - fre)
Åk 3 - kl. 14.00 (mån-fre, med ev undantag om idrottslektionen ligger sist på dagen)


Sjukanmälan

Sjukanmälan sker till skolans automatiska telefonsvarare 0120 – 833 94 senast kl.08.00. Uppge elevens namn + klasstillhörighet. Om eleven inte har kommit till skolan och inte är sjukanmäld så ringer vi alltid hem.
OBS! Sjukanmälan måste göras varje dag eleven är frånvarande.

Ledigheter

I Sverige råder skolplikt för elever i grundskolan och det är viktigt med hög närvaro. Det är rektor som beslutar om ledighet. Kortare ledigheter, max 2 dagar per termin, kan klassföreståndarna besluta om på rektorsuppdrag.
Ledighet mer än 2 dagar i sträck eller 5 dagar/läsår kan tillstyrkas av lärare men måste beviljas av rektor (ledighetsansökan – se flik blanketter/länkar).

Ledigheter påverkar elevernas garanterade undervisningstid och möjligheterna att nå målen.

Elevernas arbete i skolan är viktigt då en stor del av inlärningsprocessen sker via lärargenomgångar, grupparbeten och individuellt elevarbete med lärarstöd, delar som är svåra att kompensera. Med utgångspunkt i detta vädjar jag till er att i så stor utsträckning som möjligt försöka förlägga semestrar, resor etc. till något av de 14-15 veckors lov barnen redan har under sommarlov, höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

För elever i årskurs 3 kommer det ej att beviljas ledighet under perioden 13 mars - 19 maj 2017 då nationella prov i matematik och svenska kommer att genomföras.

Skolans lärplattform

Under hösten 2016 kommer nuvarande lärplattform Infomentor ersättas av IST skola. Som förälder kommer du få en egen inlogg. Du kommer kunna ta del av dokumentation kring ditt barns skolgång genom de skriftliga omdömena.
Utförligare information kommer under hösten.

Parkering

Skolans bilparkering är till för kortare parkeringstid för förälder som följer alt. hämtar elev inne i skolan. De föräldrar som endast vill släppa av eller hämta upp elev utomhus hänvisas till på/avstigningsfickorna längs Slevringevägen. Detta för att undvika onödig köbildning som annars lätt uppstår inne på parkeringsplatsen.

Publicerad av: Daniel Norrman   
Senast ändrad: 2016-08-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se