Studie och yrkesvägledning

Välkommen till studie- och yrkesvägledningen på Alléskolan.

Maria Nord är skolans studie- och yrkesvägledare. Du kan nå henne på telefon 0120-83 322, 070-259 10 14 eller via mail maria.nord@atvidaberg.se

Du kan även följa och få information om studie- och yrkesvägledningen på FaceBook.

Studie- och yrkesvägledning

*är hela skolans ansvar och en viktig del i det livslånga lärandet

* i vid bemärkelse aktiviteter där barn och ungdomar lär känna sig själva, sina styrkor och intressen och utifrån det göra medvetna och väl underbyggda val undervisning Företagsorientering PRAO studiebesök föreläsningar utbildningsinformation

*i snäv bemärkelse personlig vägledning i form av vägledningssamtal, enskilt eller i grupp

*länk mellan skola-arbetsliv, lokala företag och närsamhället

*samverkan med gymnasieskolan. Underlätta övergången mellan de olika skolformerna, särskilt mot introduktionsprogrammen.

*stärka elevernas motivation och lust till fortsatt lärande

*inspiration, vägledning och vidareutveckling av ett entreprenöriellt förhållningssätt hos personal och elever

Bra länkar

www.gymnasiestudera.se                                  www.arbetsformedlingen.se

www.framtidsfron.se                                           www.csn.se

www.skolverket.se

www.gymnasieguiden.se

www.allastudier.se

www.framtidsvalet.se

www.utbildningsinfo.se


Publicerad av: Jeanette Andersson   
Senast ändrad: 2015-05-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se