1 till 1

En långsiktig satsning för en framgångsrik utbildning

2010 gjorde Åtvidabergs kommun en modig och långsiktig satsning på modern informations och kommunikationsteknik, IKT,  i undervisningen genom införandet av 1 till 1 på Alléskolan och Facetten.

Satsningen har inneburit att Alléskolan idag ligger långt fram i den utveckling kring IT i skolan som sker både nationellt och internationellt. Att använda informations och kommunikationsteknik i undervisningen  är idag lika naturligt på Alléskolan som i samhället i övrigt – det samhälle och det arbetsliv som eleverna ska utbildas att ta aktiv del i.

Idag har Alléskolan ett snabbt, trådlöst nätverk som täcker hela skolan. Lärare och elever har from åk 7 egna bärbara datorer och i varje sal finns det monterade projektorer för att kunna visa bild och film. Vi har under året byggt upp ett skolbibliotek som stödjer och är en viktig del av vår IKT satsning. 

Chromebooks och Google Apps for Education

Sedan höstterminsstarten 2013 utrustas eleverna i åk 7-9 med datorer i form av Chromebooks. Datorerna startar snabbt och är anpassade för att arbeta mot olika internettjänster tex Google Apps for Education.

I Google Apps for Education finns motsvarande program som i Microsoft Office och elevernas arbeten sparas på Google Drive. Lärare och elever kommunicerar enkelt med varandra och delar dokument, filmer, bilder etc via bl.a. Google Classroom.

Publicerad av: Sara Algulin   
Senast ändrad: 2017-06-01
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se