Föräldrar till barn på Alléskolan

Ledigheter

I Sverige råder skolplikt för elever i grundskolan och det är viktigt med hög närvaro. Det är rektor som beslutar om ledighet. Kortare ledigheter, max 2 dagar per termin, kan klassföreståndarna besluta om på rektorsuppdrag.

På Alléskolan har vi märkt en dramatisk ökning av antalet ledighetsansökningar och det är inte ovanligt med sökta ledigheter på 1-2 veckor. Detta påverkar elevernas garanterade undervisningstid och möjligheterna att nå målen.

På Alléskolan har vi delat in läsåret i 4 st läsperioder om 7 veckor vardera. Då koncentrationsläses prakt-est ämnen. Att vara frånvarande dessa veckor innebär att man missar stora delar av undervisningen i dessa ämnen.

Ledigheter under dessa perioder beviljas bara i undantagsfall och under kortare tid tex 1-2 dagar. Det kan tex vara då elever tävlar på nationell nivå eller då elever besöker ev framtida gymnasieutbildningar.

Ledigheter pga av semestrar, familjehögtider etc beviljas inte under dessa veckor.

Längre frånvaro kan inte alltid kompenseras med individuellt pluggande då många moment i skolan görs i form av praktiskt arbete och arbete i grupp. 

LedighetsansökanPDF kan skickas in via papper eller direkt via Skola24

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-08-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se