Alléskolans trygghetsplan

På Alléskolan jobbar vi aktivt för att alla barn ska känna sig trygga och trivas.  Detta finns beskrivet i vår trygghetsplan.Word 

Alléskolans trygghetsvision

Alla elever i vår verksamhet ska känna sig trygga, känna samhörighet med skolans personal och varandra, ha lika rättigheter och ska ej utsättas för trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering.

Det främjande arbetet finns med i all verksamhet:

  • Synliggörande – alla ska få ta plats i en grupp, se varandra, se varandras idéer.
  • Upphöjande – att lyfta fram varandras idéer.
  • Informerande – alla får relevant information så att de kan delta på samma villkor.
  • Hänsynstagande – hänsyn tas till allas livssituation och olika förutsättningar, möjlighet och behov.
  • Medmänsklighet – vi möter andra som medmänniskor. Alla får vara en del av gemenskapen i kraft av sig själva.
  • Bejakande – allas tankar är värda att ta på allvar. Inget avfärdas utan motivering.
  • Bryt mönster – vi jobbar för att inte fastna i invanda mönster och att förstå varandras roller.
Publicerad av: Arvid Norell   
Senast ändrad: 2016-09-08
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se