Skolbibliotek

Alléskolan har ett bemannat skolbibliotek. Här finns ett åldersanpassat bestånd och barnen har stora möjligheter att påverka vilka böcker som köps in. Biblioteket ska kännas levande och locka till läsning.

Bibliotekets idé är att allt ska vara gratis och tillgängligt för alla. Genom att målsman tillåter att eleven skaffar ett lånekort får eleven tillgång till en mängd fysiska och digitala resurser. Det finns inga avgifter och du kan ansluta ett telefonnummer eller mailadress för att enkelt få tillgång till en service som skickar påminnelser till dig när lånen är på väg att gå ut.

Lånekort

Lånekort skaffas genom att blanketten om lånekortWord fylls i och lämnas in till skolbiblioteket. Till ditt lånekort kopplas också en PIN-kod, normalt dina fyra sista siffror i ditt personnummer. Då kan du logga in med ditt kort och få tillgång till digitala resurser, reservera och låna om på egen hand. Det finns inga förseningsavgifter men vi kommer att påminna dig om du är sen med återlämningen. Om du, trots upprepade påminnelser och kontakt från oss inte återlämnar det du lånat kan du bli betalningsskyldig. Ta kontakt med oss om du tappat bort en bok!

Katalog

Alléskolans bibliotek är en del av Götabiblioteken. Eleverna lånar på Götakortet, som kan användas på samtliga bibliotek i Östergötland och i Tranås. Med hjälp av lånekortet kan eleverna komma åt de resurser som erbjuds på Götabibliotekens hemsida.

Alléskolan har också en egen katalog där eleverna kan söka efter titlar och resurser.

Talböcker

Barn med läs- och skrivsvårigheter kan vara hjälpta av att lyssna på böcker.

Alléskolans bibliotek har en egen hemsida.

Publicerad av: Arvid Norell   
Senast ändrad: 2016-09-08

Kontakt

Karin Nielsen Lundin Skolbibliotekarie
070-8315337karin-nielsen.lundin@atvidaberg.se

Maria Gullqvist​
Kulturutvecklare
maria.gullqvist@atvidaberg.se

Christina Holmen Hägerdal
Skoldatateket
christina.holmen-hagerdal@atvidaberg.se

Allmänna frågor till skolbiblioteket:
allebiblioteket@atvidaberg.se


Öppettider

Biblioteket kan vara tillfälligt stängt vid bokningar. Veckans program finns anslaget på bibliotekets dörr.

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se