Alléskolans Fritidshem

Här arbetar Yousef Al-Krad, Harriet Andersson, Linda Kindholm (föäldraledig), Maria Nilsson, Fredrika Olsson, Emma Wallberg, Malin Yngvesson och Per Österström.

Vi har barn inskrivna från åk 3, 4, 5 och från grundsärskolan.

Vi arbetar med barnen i fokus. Över halva personalgruppen arbetar med tecken som stöd för de elever som behöver språkligt stöd. Vi jobbar mycket med det sociala samspelet där leken är i fokus.Vi är ett komplement till skolan och hemmet genom att erbjuda dagligt stöd vid läxläsning, vi är också med och engagerar barnen vid lek och pyssel.

Fritidshemmet har tillgång till flera lokaler i F-huset. Vi har också tillgång till tennishallen vissa dagar i veckan.

Genom vår fantastiska utomhusmiljö får eleverna stora möjligheter att låta fantasin flöda i utomhuslek. Vi har utomhusmiljöer som lockar till fysisk aktivitet och skogsupplevelser. I skogen brukar vi ett par gånger per termin grilla och utnyttja närheten till naturen.

Vi tidigare haft skattjakt med gömda ”skatter” och där har vi alltid ett kojbygge under uppbyggnad.

Under sommarmånaderna ger Bysjöns badplats oss möjlighet till spontan vattenvana och simträning. Våra fina cykelbanor i Åtvidaberg ger oss möjlighet att titta på vår närmiljö samt se var några av våra fritidshemsbarn bor. Dessa turer sker mestadels under loven.

Målet med vår verksamhet är att göra barnen till trygga individer som är med och påverkar sin vistelse på eftermiddagen.

Detta gör de genom att lägga fram önskemål av inköp, tycka till om lekmaterial, spel, aktiviteter mm på fritidshemmets fritidsråd som vi har 2 gånger/termin. Våra styrda aktiviteter på fritidshemmet brukar oftast vara frivilliga, men vi försöker utforma dem så att de lockar till deltagande.

Publicerad av: Arvid Norell   
Senast ändrad: 2017-03-02

Kontakt

Fritidshemmet
070-267 13 03
alleskolan.fritidshem@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se