Arbetslag F

Arbetslag F har sin verksamhet i F-huset.

6A

Klf: Lisskulla Skerdén
lisskulla.skerden@atvidaberg.se

6B

Klf: Susanne Wetterhall
susanne.wetterhall@atvidaberg.se

6C

Klf: Sofie Schildt
sofie.schildt@atvidaberg.se

6D

Klf: Ylva Lund
ylva.lund@atvidaberg.se

Övriga lärare

Ingela Hammarsten-Welander.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-08-22

Kontakt

Arbetslag F
0120-833 69

Fritidshemmet
070-267 13 03
alleskolan.fridtidshem@atvidaberg.se

E-post
Samtlig personal kan nås via email enligt
fornamn.efternamn@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se