Grebo fritidshem

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.
För att de ska få detta erbjuder vi en miljö som
kan vara trygg, rolig och stimulerande. Lek, skapande och fysisk
aktivitet får stort utrymme. Hela verksamheten formas
utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.
Verksamheten kan se olika ut beroende på vilka barn som
går här.

Mer information om fritidshemmet kan du se på vår blogg Grebofritan

Vår organistation

Vi ser att fritidshemmet har en viktig roll i ditt barns lärande, eftersom barn lär i alla sammanhang under hela dagen. Personalens uppgift är att förena omsorg och lärande. De ska till exempel hjälpa ditt barn att lära sig att fungera socialt och bli självständigt, att respektera olikheter och olika åsikter och förstå att man måste kompromissa ibland.

Skolans och fritidshemmets personal samarbetar ofta nära ihop och på så sätt får ditt barn möjlighet att utveckla olika kunskaper och kompetenser under hela dagen. Fritidshemmet är, liksom skolan, en pedagogisk gruppverksamhet som ska vara rolig, stimulerande och variationsrik samt ta till vara barnets intressen och lust att lära.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

  • Tidsmässigt genom att det tar emot barnen under den del av dagen då de inte är  i skolan och under loven. Det ska vara organiserat så att du som förälder får möjlighet att arbeta eller studera.
  • Innehållsmässigt genom att ge barnen delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

I planen mot diskriminering och kränkande behandlingPDF kan du läsa mer om skolans och fritidshemmets gemensamma trygghetsarbete.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-05-23

Kontakt

Rektor
Annika Görefält
0120 835 25

Expedition   
Emma Sandström 
0120-835 27
fax 0120 - 835 24
emma.sandstrom@atvidaberg.se

Grebo fritidshem
grebo.fritidshem@atvidaberg.se
0120-835 28
SMS: 0702-536 711

Adress Fritidshem
Grebo skola Fritidshem
585 95 Linköping

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se