Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från 6 års ålder till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13 år. På fritidshemmen kan barnen delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar eller ta det lugnt.

Fritidshemmen finns i anslutning till grundskolorna i kommunen och tar emot elever den del av dagen som de inte är i förskoleklassen eller i skolan.

Tillsammans med skollagen är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet verksamhetens viktigaste styrdokument. Fritidshemmen kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, främja allsidiga kontakter och social gemenskap men även erbjuda vila, lek, rörelse och skapande arbete.

Fritidshemmen kompletterar skolan och deras uppgift framgår av skollagen som bland annat anger att fritidshemmet ska "erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen".

För att du ska få en fritidshemsplacering till ditt barn krävs det att du har arbete eller att du studerar.

Elever som bor i Falerumsområdet

För elever som bor i Falerumsområdet, erbjuds i första hand fritidshemsplats på den skola som barnen går. För de barn som behöver omsorg, men av någon anledning inte kan bli lämnade eller hämtade av sina föräldrar i Åtvidaberg, erbjuds som ett alternativ, omsorg på förskolan i Falerum.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-05-30

Kontakt

Allè fritidshem
Rektor 
Jenny Enerby
0120-833 49 jenny.enerby@atvidaberg.se

Centralskolans fritidshem
Rektor
Maria Gullquist
0120-833 64  maria.gullquist@atvidaberg.se

Grebo och Björsäter fritidshem
Rektor
Annika Görefält
0120-835 25
annika.gorefalt@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se