Grebo förskola

- med naturen som lek och lärmiljö

Förskolan har en fantastisk utemiljö med inhägnade skogsområden som lockar till lek och kreativitet.

På Grebo förskola tar vi tillvara på och stärker barnens nyfikenhet och känsla för naturen. Det gör vi genom att ge barnen möjlighet att uppleva, utforska och undersöka djur- och växtlivet samt sin lust och förmåga att leka och lära. Vi utformar en stimulerande, hälsofrämjande och mångsidig inne- och utemiljö där barnen får möjlighet att prova och träna sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Hos oss får ditt barn också, genom samspel, möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga. Vi uppmuntrar en ömsesidig kommunikation, där både barn och vuxna har möjlighet att uttrycka sin mening och bli lyssnade till, och även får möjlighet att reflektera över sin egen och andras tankar och funderingar.

Blogg

Grebo förskolas blogg kan du följa vad som händer på förskolan.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-22

Kontakt

Förskolechef
Caroline Rudqvist Gustafsson
0120 835 26
caroline.rudqvist-gustafsson@atvidaberg.se

Expeditionen
Emma Sandström
0120-835 27

Avdelningar
Snigeln
0120-835 15

Hjorten
0120-835 16

Rådjuret
0120-835 17

Skogsmusen
0120-835 18

Spindeln
0120-835 19

Lövgrodan
0120-835 20

Huggormen
0120-835 21

Igelkotten
0120-835 22

Ugglan
0120-835 33

Köket
0120-835 23

Adress
Ärlångsvägen 2
585 95 Linköping

Våra andra verksamheter i Grebo

Dokument

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se