Björsäters förskola

Miljöförskola med hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär hur vi är mot varandra och hur vi tar ansvar för vår gemensamma miljö. Det är genom kommunikation med omvärlden i olika former som barn lär känna sin egen personlighet och lär sig att tro på sin egen förmåga till skapande och handling.

På Björsäters förskola inspireras vårt arbetssätt av inriktningen Reggio Emilia. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av pedagogikens kännetecken, liksom att se på olikhet som något värdefullt.
På vår förskola får ditt barn möjlighet att utveckla sin förståelse för hur människor, natur och samhället påverkar varandra och att vi kan påverka framtiden. Vi uppmuntrar och stärker ditt barns engagemang och vilja att ta ansvar för miljön i förskolan, naturen och samhället.

För att barnen ska få en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer så uppmärksammar vi och återkopplar vad barnen gör, vad de är intresserade av och vill göra. Vi skapar också olika miljöer för möten mellan små och stora från både förskola, skola och samhälle.

Blogg

Björsäters förskolas blogg kan du följa vad som händer på förskolan.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-22

Kontakt

Förskolechef
Caroline Rudqvist Gustafsson
0120 835 26
caroline.rudqvist-gustafsson@atvidaberg.se

Emma Sandström
Expedition
0120-835 27
emma.sandstrom@atvidaberg.se

Avdelningar
Nallen
0120-835 47

Ekorren
0120-835 48

Adress
Värnavägen
597 94 Åtvidaberg

Dokument

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se