Förskola

Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1-5 år och är den första delen i vårt skolsystem. Förskolans uppgift är att bedriva en reglerad pedagogisk verksamhet i samspel med en god omsorg. Fokusområden är språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt barns inflytande.

För barn från 6 år till vårterminen det år barnet fyller 13 år erbjuds fritidshemsverksamhet.

Studiedagar
Fyra dagar om året har de flesta förskolorna och fritidshemmen stängt för personalens fortbildning. För de som inte kan ordna barnomsorgen på egen hand dessa dagar, erbjuds barnomsorg på enstaka platser. 

Följande datum är studiedagar under 2018:
8 januari
23  maj

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-06

Kontakt

Förskolorna i Centrala området samt Falerum
Lena Karlsson-Bergholtz 
Förskolechef
0120-833 30
lena.karlsson-bergholtz@atvidaberg.se

Hillevi Säberg
Bitr.förskolechef
hillevi.saberg@atvidaberg.se

Förskolorna i Björsäter samt Grebo
Caroline Rudqvist Gustafsson
Förskolechef 
0120 835 26
caroline.rudqvist-gustafsson@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se