Trädgårdsavfall

Privatpersoner får lämna trädgårdsavfall vid följande "ristippar":
• Kolhusgatan/Håcklövägen i Åtvidaberg
• Ängsvägen i Grebo

Med trädgårdsavfall menas här grenar, kvistar och ris som kan flisas samt löv och andra växtdelar som är komposterbart. Endast trädgårdsavfall från normal skötsel av en ordinär trädgård tas emot.

Avfallet måste sorteras enligt de anvisningar som finns på plats. Materiel grövre än 25 mm i diameter läggs för sig. Detta omhändertas för framställning av träbränsle. Högen med material under 25 mm transporteras till en komposteringsanläggning för framställning av anläggningsjordar.

Sortera gärna hemma då du lastar ditt trädgårdsavfall så blir det lättare att göra rätt då du kommer till ristippen. Försök att så långt som möjligt undvika att sprida ut trädgårdsavfallet på ytorna, utan fyll på högarna så gott det går.

Trädgårdsavfallet som lämnas måste vara fritt från främmande material, som till exempel plast, matavfall och liknande.

Större träd som fällts, stubbar eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård är inte att betrakta som trädgårdsavfall i detta sammanhang. Verksamheter får inte heller lämna avfall här, utan hänvisas till någon entreprenör.

Trädgårdsavfall får även komposteras inom den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet.

Hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet kan via kundtjänst beställas mot avgift enligt taxa.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2016-01-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se