Kompostering av hushållsavfall

Om du komposterar bidrar du till att minska mängden avfall. Samtidigt får du ett eget användbart jordförbättringsmedel. En förutsättning är att du har en behållare som fungerar under alla årstider. Du måste också sköta din kompost med omsorg så det inte uppstår några olägenheter för omgivningen.

Vi har ett nationellt miljömål att en viss andel av vårt matavfall ska återvinnas genom biologisk behandling. När du på rätt sätt komposterar ditt matavfall är du en viktig kugge i arbetet med att uppnå detta mål.

Observera!  Matavfall eller latrin får endast komposteras efter anmälan till Miljönämnden. Kontakta miljökontoret på telefon 0120-830 00 för information och anmälningsblankett.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se