Sorteringsanvisningar för Korshults återvinningscentral

OBS! Vid tveksamheter fråga alltid personalen.

Fråga hellre en gång för mycket så underlättar det den fortsatta hanteringen av avfallet.  

Det finns containrar eller andra behållare för nedanstående avfallsslag. Av miljö- och naturresursskäl är det viktigt att den som nyttjar återvinningscentralen sorterar avfallet i rätt container eller behållare enligt anvisning. Förbered gärna ditt besök genom att sortera avfallet hemma. Packa i den ordning som du ska lämna avfallet. Sist in, först ut.

Se kartaPDF över återvinningscentralen.  

Farligt avfall

Farligt avfall som uppkommit i hushållet lämnas vid miljöboden i Korshult. Det kan vara bilbatterier, lampor, lysrör, småbatterier, och kvicksilvertermometrar t.ex. Det kan också vara överblivna kemikalier som färg, lösningsmedel, spillolja, sura och alkaliska rengöringsmedel mm. Det farliga avfallet ska lämnas i hela och väl förslutna förpackningar som är tydligt märkta med vad de innehåller. Detta är viktigt för ett miljöriktigt omhändertagande men också för säkerheten för den personal som ska hantera avfallet, liksom för dig själv och andra som besöker avfallsanläggningen.  

Asbesthaltigt avfall tas endast emot som enstaka, små detaljer, förpackat i täta och tillslutna emballage med tydlig märkning om asbestinnehåll. Större detaljer och/eller större mängder, t ex väggplattor från rivning, tas inte emot vid Korshult. Företag och andra verksamheter får inte lämna asbest vid Korshult.

Sot och aska lämnas vid boden för farligt avfall i en särkild behållare avsedd för mindre mängder sot och aska från uppvärmning av enbostadshus. Askan måste vara avsvalnad och det får inte finnas någon som helst risk att det finns glöd kvar. Detta avfall transporteras bort till annan anläggning för omhändertagande.

Läs mer om Farligt avfall.

Elekronik, el-/batteridrivna apparater

Exempel på sådant som ska lämnas här är TV-apparater, radio-apparater, mobiltelefoner, datorer, borrmaskiner, leksaker, klockor, mikrovågsugnar. Elavfallet körs till återvinningsföretag för behandling. Läs mer om Elavfall  

Brännbart

Här läggs avfall som inte kan återanvändas eller bli till nya material, som t.ex. dynor, mattor, skumgummi, tapeter, böcker, fönsterkuvert och liknande. Om avfallet är helt massivt får storleken vara maximalt ca 0,5x0,2x0,2 meter. Detta avfall förbränns i en avfallsförbränningsanläggning, för närvarande i Västervik, och blir till fjärrvärme.   

Stoppade möbler

Här läggs möbler med metallresår som t.ex. sängar, soffor och fåtöljer. Detta avfall transporteras bort till annan anläggning för vidare behandling och återvinning av material och energi.

Trä

Denna container är avsedd för avfall som består av rent trä, t.ex. brädstumpar och trämöbler, men även spånskivor, laminatskivor, masonite och plywood. Målat trä och trä med spik, beslag och skruv går också bra. (OBS! Ej tryckimpregnerat trä, se nedan). Detta avfall flisas till träbränsle och körs till någon förbränningsanläggning som är godkänd för sådant returträ.    

Metall

I denna container läggs avfall som består av mer än 25 % metall. Det kan vara gamla cyklar, badkar, rör, galler, plåtar, kastruller, stekpannor etc. (OBS! Ej förpackningar)Skrotet tas om hand för återvinning av de olika metallerna. 

Gips

Här läggs rena gipsskivor och gipsrester utan reglar.

Plast

​I dennna container läggs produkter av plast. (OBS! Ej förpackningar)

Wellpapp

Här läggs större kartonger och wellpappskivor. Dessa ska vikas ihop innan man lägger dem i containern. Wellpappen tas omhand för materialåtervinning. 

Betong/Tegel

Här läggs restmaterial av tegel, betong, kakel/klinker och stenprodukter. Detta avfall transporteras bort till annan anläggning för ytterligare sortering och återvinning eller deponering.

Tryckimpregnerat trä

Här läggs tryckimpregnerat virke och slipers. (OBS! Endast hushåll) 
Det utgår en avgift enligt gällande taxa för mottagningsavgifter. Om du ska lämna tryckimpregnerat trä måste du alltid kontakta driftpersonalen först.

Observera att större mängder bygg- och rivningsavfall inte räknas som hushållsavfall. Det finns möjlighet att mot avgift efter invägning lämna sådant avfall (källsorterat) vid Korshult, alternativt kontakta valfri entreprenör för hyra av container eller dylikt. Läs mer om avfall från företag/verksamheter.

Deponi

I denna container läggs porslin, keramik, orent gips/gips med reglar, isolering/mineralull, glasfiberprodukter, fönsterglas, speglar samt dricksglas och skålar etc. (OBS! Ej glasförpackningar)

Vitvaror

Här lämnas större vitvaror som kylar, frysar, spisar, disk- och tvättmaskiner. Det går även bra att lämna spisfläktar, torktumlare och torkskåp av hushållstyp.

Var försiktig vid hanteringen så att inte rör med köldmedium går sönder.

Avfallet hämtas av producenternas materialbolag för återvinning av material och säker destruktion av köldmedium. Läs mer om Elavfall  

Åter-Bruket

Denna verksamhet ger arbetslösa en möjlighet att komma igång och prova på olika praktiska arbetsuppgifter i samband med att de återvinner saker som du tröttnat på, men som är funktionsdugliga.

Förpackningar och returpapper

På återvinningscentralen finns en av producenternas återvinningsstationer där man lämnar förpackningar av papper, glas, metall och plast samt returpapper i respektive behållare. Till returpapper räknas tidningar, kataloger, broschyrer och reklamblad. Avfallet hämtas av producenternas materialbolag för återvinning. Läs mer om Återvinningsstationer 


EXEMPEL PÅ AVFALLSLAG SOM INTE TAS EMOT VID KORSHULT
 
Läkemedelsrester och kasserade kanyler: Sådant avfall från privatpersoner lämnas till Apoteket.
Läs mer om Läkemedelsrester
 
Trädgårdsavfall: Trädgårdsavfall tas inte emot vid Korshult. Trädgårdsavfall från hushållen får levereras utan kostnad till ristipparna i Åtvidaberg (Kolhusgatan/Håcklövägen) och Grebo (Ängsvägen). Ristipparna är öppna dygnet runt. Företag och andra verksamheter hänvisas till entreprenör.
Läs mer om Trädgårdsavfall
 
Matavfall: Matavfall ska endast lämnas i sopkärlet vid din fastighet. Om det vid enstaka tillfälle blir stora mängder beställs extratömning av soptunnan via kundtjänst. Vid regelbundet stora mängder matavfall måste renhållningsabonnemanget anpassas med rätt antal kärl och kärlstorlek efter aktuellt behov.
 
Bildäck: En privatperson som vill bli av med sina uttjänta däck ska lämna dem till en däckverkstad. Däckverkstäder omfattas av förordningen om producentansvar, och är därmed skyldiga att utan kostnad ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps. Om däcken inte är demonterade från fälgen har verkstaden rätt att ta ut en avgift för demontering.Verkstaden kan oftast bara ta emot en mindre mängd däck. Gäller det större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk Däckåtervinning AB för att få besked om hur du ska förfara.

Båtar: Båtar ingår inte i det kommunala renhållningsansvaret. Kontakta valfri entreprenör.
 
Döda djur/jaktavfall: Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i skogen. Om mindre mängd läggs i soptunnan vid fastigheten ska det vara väl emballerat. Hör av dig till en veterinär om du har ett dött husdjur.

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2017-11-10

Kontakt

Återvinningscentralen
0120-835 60

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Läs mer

Karta över Korshults återvinningscentralPDF 

BroschyrPDF om ny återvinningscentral
oktober 2015


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se