Mottagningsavgifter vid Korshults avfallsanläggning

Gäller från och med den 1 april 2018

Avfallstyp

Avgift*

inkl. moms

Blandat avfall (osorterat bygg- och industriavfall)**

3000 kr/ton

3750 kr/ton

Brännbart avfall, utsorterat (affärs, bygg- o. industriavfall), max 1x0,5x0,5 m

1300 kr/ton

1625 kr/ton

Träavfall, utsorterat (flisbart material)

300 kr/ton

375 kr/ton

Tryckimpregnerat virke (tas endast emot från hushåll)

1600 kr/ton

2000 kr/ton

Betong/tegel, inkl. ev. armering, max 0,5x0,5 m

800 kr/ton

1000 kr/ton

Betong/tegel, inkl. ev. armering, över 0,5x0,5 m

1200 kr/ton

1500 kr/ton

Metall

-

-

Avfall som omfattas av producentansvar

-

-

Farligt avfall (tas endast emot från hushåll)

-

-

Jord- och schaktmassor (lämpliga som konstruktionsmassor på gamla tippen) efter överenskommelse

-

-

Kupongkort för verksamheter på ÅVC, se nedan

300 kr/besök

375 kr/besök

 

*=Gällande avfallsskatter ingår i beloppet
**=Avfall ska enligt lag sorteras vid källan. Om det inte är möjligt av utrymmeskärl eller liknande ges i vissa fall undantag att transportera avfallet blandat till en avfallsanläggning för vidare behandling.

Andra avfallstyper än de som nämns ovan kan komma att tas emot efter överenskommelse och offert.

För verksamhetsutövare med en mindre mängd avfall under året finns möjlighet att få ett kort som man drar och därmed köper en kupong á 300 exklusive moms per besök. Kort lämnas ut på kontoret i Korshult. Varje kupong berättigar till att lämna en sådan mängd avfall som motsvarar vad som ryms på en ordinär släpvagn till personbil under förutsättning att avfallet sorteras i rätt fraktion på återvinningscentralen. Farligt avfall från verksamheter tas inte emot, förutom elavfall som omfattas av producentansvar.
 
Hushåll får kostnadsfritt (ingår i renhållningsabonnemanget för hushåll) lämna i hushållet uppkommet grovavfall och farligt avfall som tillhör tillgängliga avfallskategorier på återvinningscentralen. Ett krav för detta är att avfallet sorteras i rätt fack eller behållare enligt anvisning. För tryckimpregnerat virke utgår dock avgift enligt ovanstående tabell.
 
Asbesthaltigt avfall tas endast emot som enstaka, små detaljer från hushåll som farligt avfall. Detta ska vara förpackat i täta och tillslutna emballage med märkning om asbestinnehåll. Större detaljer och/eller större mängder, t ex väggplattor från rivning, tas inte emot vid Korshult. Företag och andra verksamheter får inte lämna asbest vid Korshult.
 
Trädgårdsavfall tas inte emot vid Korshult. Trädgårdsavfall från hushållen får lämnas utan kostnad på ristipparna vid Håckla i Åtvidaberg (Kolhusgatan/Håcklövägen) och Grebo (Ängsvägen) som är öppna dygnet runt. Företag och andra verksamheter hänvisas till entreprenör.  

Publicerad av: Elisabeth Hillström   
Senast ändrad: 2018-04-03

Kontakt

Återvinningscentralen
0120-835 60

Elisabeth Hillström
Miljöingenjör
0120-831 70
070-218 57 08
elisabeth.hillstrom@atvidaberg.se

Läs mer

Mottagningsavgifterna kan även laddas ner som pdf-dokumentPDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se