Kommunens arbetsmarknadsenhets verksamheter

Enhetens olika verksamheter

  • Praktiksamordning
  • AME:s servicegrupp
  • Åter-Bruket
  • Klara Mål (Arbetsmarknadsteori)
  • Flyktingmottagningen

Information om de olika verksamheterna

Praktiksamordning
Inom kommunen, förenings- och näringslivet. Det kan vara prövnings-, språk- eller praktikplatser. Majoriteten av deltagarna har sin sysselsättning på en vanlig arbetsplats inom kommunen, föreningar eller företag.

Som ett första steg att hitta ett arbete gör deltagaren praktik som kommunen anordnar. Handlingsplan, täta uppföljningar och samverkan mellan enheter inom kommunen och olika myndigheter krävs.

AME:s servicegrupp
Förberedande praktisk verksamhet med cirka 30 platser. Det kan vara praktiska arbetsuppgifter inom kommunen och föreningslivet.

Syftet är att komma igång och prova på olika praktiska arbetsuppgifter, att skapa nya kontakter, att se färdigheter och arbetsförmåga, få färska referenser, ett socialt nätverk och känna tillhörighet samt att träna språket. Ett led till att få arbete.

Exempel på arbetsuppgifter är reparation/underhåll, flyttning, städning, skogsröjning, vaktmästeri och skötsel av folkparken.Verksamheten har sin lokal i ÅSSA-huset, Bryggaregatan 2, våning 1 och man deltar i verksamheten olika lång tid.

Åter-Bruket
Är en förberedande praktisk verksamhet med ca 30 platser. Verksamheten har två syften:

- Att ge arbetslösa en möjlighet att komma igång och prova på olika praktiska arbetsuppgifter, att skapa nya kontakter, att se färdigheter och arbetsförmåga, få färska referenser, ett socialt nätverk och känna tillhörighet samt att träna språket.
 
- Att återvinna saker och ting som människor har tröttnat på som är funktionsdugliga.

Verksamheten har sin lokal i ÅSSA-huset och man deltar i verksamheten olika lång tid.

Lämna saker för återvinning
Det går bra att lämna saker i Åter-Brukets container på Korshult. Den står inne på Korshults område och är öppen samma tider som återvinningscentralen. Vid frågor ring 070-358 31 68. Det går även bra att lämna saker direkt på Åter-Bruket secondhand. Vi finns på Åssa-gården i Åssa-huset, våning 2.

Butiken är öppen:
Måndag, onsdag och torsdag 9.00-16.00
Tisdag 9.00-18.00

Butiken är öppen vissa lördagar och söndagar under året. Aktuell information om öppettider finns på anslagstavlor i Åtvidaberg samt på vår Facebooksida: Åter-Bruket.

Lagret är öppet:
Måndag, onsdag och torsdag 9.00-15.45
Tisdag 9.00-17.45

Större föremål hämtas efter överenskommelse. Ring 070-358 31 68 eller maila till ater-bruket@atvidaberg.se

Klara Mål, arbetsmarknadsteori
Handlar om att vara anställningsbar:

  • Att kunna skaffa sig ett arbete
  • Att kunna behålla ett arbete
  • Att ta ansvar för sin egen utveckling

Gruppverksamhet 2 timmar i veckan. Verksamheten erbjuds till deltagare som är aktiva i våra olika verksamheter. Prioriterad grupp är ungdomar 16-24 år.

Flyktingmottagning inom etableringsuppdraget
Enheten har en väl organiserad samverkan med andra myndigheter och andra kommuner samt övriga viktiga intressenter kring etableringsuppdraget.

• Anordna undervisning i samhällsorientering via samhällskommunikatörerna
• Vara behjälplig med allmän kommuninfo
• Vara behjälplig med anmälan för hälsoundersökning
• Vara behjälplig med ekonomisk ersättning i avvaktan på utbetalningar
• Vara behjälplig med ansökan om hemutrustningslån via CSN
• Vara behjälplig med ansökningar/registreringar hos andra myndigheter
• Anmäla barn inom etableringen till förskola, grundskola och gymnasieskola

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-09-04

Kontakt

Lotta Åkesson
Enhetschef
0120-831 08
liselott.akesson@atvidaberg.se

Rolf Lundberg
Arbetsledare servicegruppen
076-104 22 11
rolf.lundberg@atvidaberg.se

Bertil Karlsson
Arbetsledare servicegruppen
0708-830 124
bertil.karlsson@atvidaberg.se

Marie Johansson
Arbetsledare Återbruket
070-242 83 25 marie.e.johansson@atvidaberg.se

James Danielsson

Etablering- och informationssamordnare
0120-835 02 james.danielsson@atvidaberg.se

Monica Erlandsson
Praktiksamordnare
0120-831 25
070-338 31 67
monica.algefors-erlandsson@atvidaberg.se

Åter-Bruket besöksadress
Bryggaregatan 2 (våning 2)
597 30 Åtvidaberg
Tel transport: 070-358 31 68
Tel butik: 070-578 31 74

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se