Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME)

En del av kommunens invånare har av olika anledningar, extra svårt att få ett arbete eller utbildning under kortare eller längre perioder i livet. Det kan för vissa innebära att man hamnar utanför de "vanliga" trygghetssystemen där sista utvägen är att söka försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag
Huvuduppdraget för AME är att minska arbetslösheten och framtida kostnader för försörjningsstöd. Genom att samverka med andra myndigheter och aktörer bedriver AME en verksamhet som i förlängningen ska leda till att individen får ett arbete.  

Flyktingmottagningen inom etableringsuppdraget är organiserat på enheten.

AME utför även arbete på uppdrag av arbetsförmedlingen. Det kan gälla praktikantanskaffning eller sysselsättning för arbetssökande i arbetsmarknadspolitiska program.

AME:s målgrupper

  • Försörjningsstödstagare
  • Flyktingar inom etableringen
  • Jobb och utvecklingsgarantin
  • Bidragsanställningar

Enhetens olika verksamheter

  • AME:s servicegrupp
  • Praktiksamordning
  • Flyktingmottagning
  • Åter-Bruket
Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-03-13

Kontakt

Lotta Åkesson
Enhetschef
0120-831 08
liselott.akesson@atvidaberg.se

Rolf Lundberg
Arbetsledare servicegruppen
076-104 22 11
rolf.lundberg@atvidaberg.se

Bertil Karlsson
Arbetsledare servicegruppen
0708-830124
bertil.karlsson@atvidaberg.se

Marie Johansson
Arbetsledare Återbruket
070-242 83 25 marie.e.johansson@atvidaberg.se

James Danielsson
Etablering- och informationssamordnare
0120-835 02 james.danielsson@atvidaberg.se

Monica Erlandsson
Praktiksamordnare
0120-831 25
0703-383167
monica.algefors-erlandsson@atvidaberg.se

Adress

Besöksadress
Bruksgatan 1

Postadress
Box 206
597 26 Åtvidaberg
Fax: 0120-835 13

servicegruppen@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se